Kunst - Erich Christian Dahl

Kunstner: Jens Munthe Svendsen 1908.

Erich Christian Dahl (1814–1882) startet bryggerivirksomhet i det gamle ”Sukkerhuset” i Erling Skakkes gate i 1856. Han skaffet seg etter hvert betydelige rikdommer og fikk stor innflytelse i byen og landsdelen. Han testamenterte en vesentlig del av formuen sin til veldedige formål, blant annet til en fødselsklinikk som fikk navn etter ham. I 1908 sto E. C. Dahls Stiftelse ferdig, og samme år ble bysten av Dahl avduket i parken foran hovedinngangen. Den har tydelige art nouveau-linjer. Bygningen huser i dag blant annet Trøndelag Senter for Samtidskunst.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.