Kunst - Flytende, flyvende

Flytende – flyvende. Kunstner: Geir Stormoen 1996.

Her ved Skipakrok – den første havnen for Kaupangen i Nidaros – skulle Leiv Eiriksson i følge sagaen ha lagt til da han besøkte Olav Tryggvason i 999. I forbindelse med byens tusenårsjubileum ønsket samvirkebedriften TRONDOS å reise et minnesmerke over Leiv Eiriksson. Forankret i sagatiden skal monumentet også henspille på vår tids mennesker som søker det ukjente. Geir Stormoen vant den åpne konkurransen som ble utlyst i 1995. Kunstneren understreket at skulpturens aerodynamiske form skulle gi assosiasjoner, ikke bare til båtreise, men også til ideen om det å reise i sin alminnelighet og til det søkende mennesket. Hovedskulpturen er laget av en 50 tonn tung granittblokk som er gitt en svakt buet form og plassert på kanten av et grunt basseng, der den speiler seg i vannflaten. Den andre delen av utsmykningen er en enkel spiralform som kan symbolisere hjemstavnen, utgangspunktet for reisen. Stormoen var fra 1970 og i mange år ansatt ved Institutt for form og farge ved NTH. Han har utført flere utsmykninger i Trondheim, blant annet til universitetet på Dragvoll.

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.