Kunst - Fugl Phoenix

Fugl Phoenix. Kunstner: Lunde Johansen (gjørtler) 1915.

Denne avstøpningen fra Møllers Metalvarefabrik er direkte knyttet til det tidligere Hotel Phoenix, senere omdøpt til Hotel Residence. Fugl Føniks var i egyptisk mytologi et symbol på gjenfødelse. Den brant seg selv opp for deretter å stige fornyet av asken. Skulpturen forestiller en stilisert fugl som er plassert i en fontene. Det dreier seg sannsynligvis om kopi av et importprodukt.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.