Kunst - Go'dagen

Kunstner: Tone Thiis Schjetne (1983). 

Denne populære skulpturen, som også går under navnet Torgkona, ble laget allerede i 1980. Først fikk Stavanger sin kone bekostet ved hjelp av kronerulling blant byens innbyggere. Så våknet trondhjemmerne og ville ha en de også. Modellen var en kone som i sin tid hadde kommet nordfra for å være hushjelp i byen. I årene etter krigen pleide hun å vanke nede ved Torvet eller sitte på en benk ved Domkirken. Når folk hilste på henne, pleide hun å svare med et ”Go’dagen”. Mange synes de drar kjensel på denne konen, for kunstneren har lykkes i å gjøre henne allmenn. Tone Thiis Schjetne har spilt en viktig rolle i Trondheims kunstliv. Like etter endt utdanning ble hun engasjert ved Nidarosdomens restaureringsarbeider, og modellerte flere helgenskulpturer, fabelfigurer og dyreskikkelser (kimærer). Hun har også utført en rekke offentlige utsmykninger, både friser og frittstående skulpturer, byster og portretter. Karakteristisk er motiv som tematiserer det hverdagslige, gjerne med humoristiske innslag. Hun arbeider innenfor en klassisk tradisjon, men med ganske høy grad av abstraksjon og med frihet og ledighet i utførelsen.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.