Kunst - Monument over Hans Nissen og hustru Maren

Kunstner:Arkitekt Ingvald Alstad / Jens Munthe Svendsen 1907. 

Kjøpmann Hans Nissen (1727–1807) og hustru Maren Boysen Nissen (1724–1787) opprettet flere legater, blant annet til Nissens arbeidshus. Monumentet ble reist på hundreårsdagen for Hans Nissens død. Portrettmedaljongen er utført av billedhuggeren Jens Munthe Svendsen.Eventyrlyst førte Svendsen som ung mann til USA, hvor han bodde i ni år og fikk sin første kunstutdannelse. Det mest vanlige var at norske kunstnere dro til de gamle kulturland i Europa. Etter USA-oppholdet fortsatte han sine studier i Oslo, blant annet med billedhugger Brynjulf Bergslien som lærer, og senere i Firenze og i Paris. Han bodde en tid i Trondheim, der han underviste i tegning og modellering. Svendsen fikk realisert forholdsvis få større arbeider. Derimot har han laget mange portrettbyster og -medaljonger.

 

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.