Kunst i Festningen barnehage

Kunstner: Eva Grøttum. Tittel: «Dyr fra Selbu i Trøndelag og andre eksotiske arter», 2011. Kunstkonsulent: Jostein Kirkerud.

Eva Grøttum har satt sitt preg på Festningen barnehage innendørs, med integrert kunst på en buet vegg mellom kjøkken og oppholdsrom i avdelingen for barn mellom tre og fem år. Et mønster av palmer i ulike former er trykt på blankt gult tapet, mens corianplater i avvikende farger med en annen type bilder er montert både høyt og lavt på veggen. Disse bildene er framkommet ved punktvis perforering av platen og viser ulike dyr, fugler og fisk i stilisert, men gjenkjennbar form. Mellom palmene finner barna eksotiske dyr som aper og elefanter og kan på et blunk være hensatt til helt andre steder på kloden enn i Festningen barnehage på Rosenborg.

Grøttum har i mye av sitt kunstneriske virke arbeidet med geometriske figurer, en regelmessig orden i varierte mønstre og ornamentikk i ulike formater. Utgangspunktet har ofte vært sirkelen og den rette streken, og arbeidsprosessen har gjerne startet på millimeterpapiret. Derfra er ideer og konstruksjoner bearbeidet i datamaskinen, med kunstnerens tydelige interesse og anlegg for matematikk.

Eva Grøttum hadde sin oppvekst i Skorovas og reiste til Berlin etter å ha fullført sin utdannelse på Kunst- og håndverksskolen i Oslo på 1980-tallet. Siden har hun hatt tilhold i den tyske hovedstaden, med unntak av noen år på 90-tallet, da hun blant annet fikk anledning til å besøke India med indisk statsstipend. Der ble hun begeistret over rikdommen i arkitektur og folkekunst, ikke minst symbolsk ornamentikk i palasset Aina Mahal i Gurajat, og noe inspirasjon derfra har siden vært med – kanskje til og med når temaet er dyr i Selbu.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.