Kunst i Kyvatnet naturbarnehage

Kunstner: Anders Sletvold Moe 2008. Kunstnerisk konsulent: Marit Flåtter. 

Utendørs kunst forsvinner lett vinters tid i et norsk klima. På Kyvatnet barnehage, på grensen til Bymarka, er snømengdene normalt store, og landskapet forandres enormt fra sommer til vinter. Minimalisten Anders Sletvold Moe, født i Steinkjer i 1978, ser ut til å ha tatt hensyn til dette og har laget en skulptur som fungerer i uterommet hele året. Samtidig har han markert at barnehagekunst ikke nødvendigvis må være et alternativt lekeapparat. Skulpturen består av et liggende og et stående objekt i svartlakkert stål, føyd sammen i rett vinkel og med et stykke av lagdelte, fargerike plastplater i knekken mellom de to objektene. Visuelt kan skulpturen minne om lakris og engelsk konfekt, og kunstverket appellerer like mye til tanke og fantasi som til kropp og lekelyst. Barna kan både sitte og klatre på en del av skulpturen, men det stående beinet rager utilnærmelig til værs over bakken, så vel sommer som vinter.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.