Kunst i Moltmyra barnehage

Kunstner: Merete Morgenstierne. Tittel: «Liten elg og tre», 2012. Kunstkonsulent: Ingun Myrstad.

I Moltmyra barnehage kommer elgen på besøk. Den er stor, men er nok likevel bare en kalv. På sine lange bein skritter den over gjerdet, snuser på et tre og undrer seg over det som åpner seg foran den her på myra i utkanten av skogen. Snart står en hel skokk med små barn omkring den, klapper og stryker og ønsker den velkommen inn.

Merete Morgenstierne har fra sitt atelier på Lademoen Kunstnerverksteder bidratt med en rekke utsmykkinger til barnehager, skoler og forskjellige offentlige uterom i Trondheim. Dyreskulpturene i bronse har etter hvert blitt et varemerke for henne, med en kombinasjon av naturalisme/realisme og en fantasiverden, der så mye kan dukke opp.

Elgen på Moltmyra har hun latt stå alene, uten noen omkringliggende fabelverden. Men med den tydelige nysgjerrigheten den lille elgen viser overfor sine omgivelser, har hun gitt den et menneskelig trekk som ikke minst barn vil kjenne seg igjen i.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.