Kunst i Nedre Elvehavn barnehage

Kunstnere: Anna Carin Hedberg: ‘Hvit natt’ & ‘Lange farger’. Anna Carin Hedberg & Andreas Heuch: ‘Ringer på vannet’ & ‘Ut i det blå’ 2006/2009. Kunstnerisk konsulent: Gry Ulrichsen. 

Med boligprosjektet ”Barn i byen” ønsket Nedre Elvehavn AS og Svein Skibnes arkitektkontor AS å skape et godt bo- og oppvekstmiljø også for barn i den nye bydelen ved elveutløpet, med en egen barnehage inne mellom blokkene. To kunstnere, Anna Carin Hedberg og Andreas Heuch, ble tidlig trukket inn i byggeprosjektet på Nedre Elvehavn, sammen med landskapsarkitekt, brukergruppe, byggherre og kunstnerisk konsulent. I tillegg til innvendig og utvendig utsmykking av barnehagen omfattet kunstnernes oppdrag den offentlige parken rett utenfor.
Kunstnerne var med på samtaler med barn i to andre bynære barnehager. Nære og fjerne synsinntrykk og andre sanseinntrykk fra nærmiljøet ble et viktig utgangspunkt for utsmykkingen, og fragmenter og impulser fra omgivelsene er langt på vei konkretisert i fysiske objekter. I Hedberg og Heuchs felles installasjon ”Ringer på vannet” i entreen er referansen Geitfjellet, som ligger i synsranden mot vest fra vinduet. Fjellet er ”hentet inn” som en lekeskulptur i tre med trappetrinn og sitteplasser. Følelsen av at naturen har kommet inn i rommet forsterkes av et akvarium midt på gulvet. Et mønster ”beveger seg” dynamisk over hele gulvflaten og skaper områder og ”fantasirom” i barnas lek.
I oppholdsrommet består utsmykkingen av Hedbergs vindusmalerier med fellestittelen ”Lange farger”. Det fargede glasset danner vakre skygger på gulv og vegger og gir assosiasjoner til noe av det kunstneren har vært inspirert av under arbeidet med glassmaleriene, som neonskilt, blinkende varsellys og nattfotografier tatt med lang lukkertid.
Utenfor står fellesarbeidet ”Ut i det blå”, som er en ”bruksskulptur” i lekegården, et ”blått fjell” til å klatre og sitte på. I uteområdet finnes også siste del av utsmykkingen, lysskulpturen ”Hvit natt” av Hedberg. Det fem meter høye kunstverket er plassert helt ut på bryggekanten og er tilgjengelig for et allment publikum, i tillegg til at det er synlig på lang avstand og fungerer som et landemerke i området. Assosiasjonene i dette arbeidet går i retning av fyrtårn, en båt med tente lanterner eller mer fantasifullt – en farkost fra en annen planet.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.