Kunst ved Stabbursmoen skole

Kunstner: Tore Bjørn Skjølsvik. Tittel: «Glede og trivsel», 1986, rehabilitert 2010. Kunstkonsulenter: Annika Borg og Sissel M. Bergh.

På gårdsplassen ved Stabbursmoen skole skaper Tore Bjørn Skjølsviks bronseskulptur glede og trivsel, slik den har gjort i 30 år. Frydefullt og livsbejaende har den lille dansende gutten boltret seg i fontenens vannsprut gjennom mange somre. Likevel var det rom for enda mer hygge og stemning rundt den glade fontenen. Dermed ble kunstverket tilføyd en ny estetisk kvalitet, en liten og intim sirkelrund plass av brostein og med sittebenker som innbyr til hvile og betraktning.

Tore Bjørn Skjølsvik er en veteran i norsk billedhuggerkunst og står solid i den figurative tradisjon. En lang rekke av hans skulpturer står som minnesmerker og monumenter i offentlige rom rundt om i landet, blant dem Cissi Klein-minnesmerket på Museumsplass i Trondheim. Skjølsvik var i mange år bosatt i Trøndelag – Bjugn og Trondheim –, før han på1990-tallet slo seg ned i Oslo.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.