Kunst - idrettsmenns innsats under 2. verdenskrig

Kunstner: Odd Hilt 1954.

Under okkupasjonen 1940–45 ble mange idrettsungdommer med i motstandsbevegelsen. Idretts- og skoleungdom reiste dette minnesmerket for å hedre sine falne idrettskamerater. Minnesmerket består av ti relieffer som fremstiller ungdom i forskjellige idrettsaktiviteter. Det var egentlig meningen at monumentet skulle stå foran et av byens idrettsanlegg. Mellom 1945 og 1951 utførte Odd Hilt små og store skulpturer til Nidarosdomens vestfront, omlag femti til sammen. Odd Hilt, som selv hadde sittet i Falstad fangeleir under krigen, arbeidet med denne skulpturen i tidsrommet 1948–53. Karakteristisk for Hilt er et figurativt formspråk, men med forenkling til store, overordnede linjer og rene, enkle former. Inskripsjon: "Til minne om falne idrettskamerater som ga sitt liv for fedrelandet under krigen 1940–1945. Reist av idretts- og skoleungdom i Trondheim og omegn."

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.