Kunst - Iladalen

'Gallus ludens'. Kunstner: Stefan Christiansen 2007. Kunstneriske konsulenter: Beret Aksnes & Jeremy Welsh. 

Fra glemselens og jordens mørke har Ilabekken fått nytt liv, lys og luft til sine lekne sprang og kast og rolige, stemningsfulle partier. Bekkevannets stadige ferd mot fjorden har kommet opp i dagen etter mange tiårs gjemsel i nedgravde rør. Bekken er synlig igjen, og kan ses og oppleves – og føles på kroppen for den som vil kjenne på vannet i stille loner og kulper. Dette dristige og originale initiativet ble gjennomført ved hjelp av like spreke og uvanlige ingeniørtekniske grep. I tillegg ble en kunstnerisk dimensjon tilført det omfattende anleggsarbeidet gjennom kommunens utsmykkingsordning. Under utformingen av det nye bekkeløpet ble billedkunstneren Solrun Rones brukt som estetisk rådgiver. Selve utsmykkingen ble valgt etter en konkurranse med fire inviterte kunstnere. Det endelige valget falt på billedhuggeren Stefan Christiansens forslag, en rekke på ti lyse granittskulpturer utplassert langs bekken. I utformingen og huggingen av skulpturene tok Christiansen utgangspunkt i knokler av kyllinger. I sine varierte fasonger, med myke linjer og runde former, ble skulpturene satt ut i terrenget i 2007. Her har knoklene fått liv og uttrykk, understreket av verkets samlende tittel ”Gallus ludens”, lekende fugler. Alle de ti skulpturene har lyspunkter, slik at de i mørket markerer sitt nærvær på en annerledes måte. Strøm til lyspunktene er ført inn i granittsteinen ved hjelp av fiberoptiske kabler fra en lysgenerator som er plassert ved hver enkelt skulptur.

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.