Kunst - Integrasjon

Kunstner: Arnold Haukeland (1974). Bekostet av Freia A/S. 

To elementer laget i stål utgjør hoveddelene i denne abstrakte, roterende skulpturen. En motor gjør at de to elementene beveger seg med ulik hastighet om en felles akse. Arnold Haukelands skulpturer utstråler energi og spiller sammen med rommet omkring. De formidler bevegelse og fart. Denne skulpturen er en mindre utgave av en skulptur med samme navn i Freiaparken i Oslo. Kunstneren ble født i Verdal, og han var selv student ved NTH. Men da han etter krigen fikk et skulpturoppdrag ved Domkirken, avsluttet han studiene. Haukeland ble en ledende kraft i utviklingen av abstrakt skulptur i Norge.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.