Kunst - Integre

Kunstner: Jan Eirik Evjen (1994). Bekostet av: Luftkrigsskolen

Skulpturens nedre del har kvadratiske åpninger hvor det strømmer elektrisk lys ut etter mørkets frembrudd. Den oppleves derfor svært forskjellig i lys og mørke. Jan Eirik Evjen har i flere av sine senere skulpturer arbeidet med kontrasten mellom slike skallignende ytre former og en utnyttelse av rommet inne i skulpturen for å gi overraskende opplevelser.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.