Kunst - Jord, ild og vann

Kunstner: Inger Sitter 1983.

Plassen er utformet som et kupert landskap, delvis belagt med naturstein, brostein og heller. Tvers igjennom terrenget skjærer en vannrenne som munner ut i et arnested hvor det egentlig skal være tent ild. Haugen var opprinnelig dekket av små gresstuer som har forsvunnet etter hvert. Problemer med vedlikehold gjør at noe av den opprinnelige ideen bak verket ikke lenger er tydelig. Maleren Inger Sitter er født i Trondheim, men dro tidlig fra byen, og har bodd mye i Paris. Inger Sitters arbeider var med på å påskynde debatten om nonfigurativ kunst i Norge på 1950–tallet. Hun har hatt sitt virke hovedsakelig som maler, men gjennom hele hennes produksjon, uansett materialbruk, fornemmer man ofte landskapsformer som et utgangspunkt for verkene. Kunstneren var sterkt engasjert i kunst- og kulturpolitikken, i debatten om offentlig utsmykning og i arbeidet for å bedre kunstnernes kår. Da hun ble professor ved Statens kunstakademi i 1981, var hun den første kvinne i en slik stilling.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.