Kunst - Kona ved vannposten

Kunstner: Tone Thiis Schjetne (1996). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for nye statsbygg. 

Opprinnelig sto skulpturen i inngangshallen til Trondheim tinghus. Høsten 1996 ble den flyttet til sin nåværende plass. Skulpturen fremstiller en kone som henter vann fra en vannpost. Kvinneskikkelser i arbeid og konsentrasjon har en sentral plass i Thiis Schjetnes motivkrets.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.