Kunst - Kong Olav V

Kunstner: Harald Wårvik 1997. 

Statuen av kong Olav V (1903–1991) var en gave fra den utflyttede trondhjemmeren og finansmannen Sigurd Edmond Røkke-Johnsen i forbindelse med byens tusenårsjubileum. Kong Olav var nært knyttet til Trondheim. Hans far ble kronet i Nidarosdomen i 1906, og selv ble han signet som konge samme sted i 1958. Han deltok også under Olavsjubileet i 1930. I den skulpturelle fremstillingen kommer kongen oss hilsende i møte, som vår folkekonge. Wårvik er både billedhugger og tegner, og underviser i dag ved universitetet i Trondheim. Han er kjent for sine særpregede arbeider i marmor, inspirert av flere studieopphold i Italia, men han har også laget portrettarbeider i bronse. Skulpturene hans har ofte et fortellende og symbolsk innhold. Wårvik er dessuten en dyktig medaljemodellør, og har blant annet laget medaljer til OL på Lillehammer i 1994, og minnemedaljonger for Det kongelige norske videnskabers selskab i tidsrommet 1981–1997.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.