Kunst - Kronhjort i sprang

Kunstner: Arne Vigeland (1983). 

Denne naturalistiske dyregruppen i lett stilisert form er plassert på en lav sokkel foran Fylkeshuset. Da den ble satt opp, var det delte meninger om plasseringen. Noen mente skulpturen ikke kom til sin rett slik den ble plassert nesten i gateplan og karakteriserte den som ”Kronhjort på stengrunn”. Vigeland har lignende dyregrupper flere steder i landet, og hjorten er et spesielt yndet motiv. 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.