Kunst - Lademoparken

Kunstnere: Viel Bjerkeset Andersen & Are Røysamb 2008. Kunstnerisk konsulent: Edith Lundebrekke. 

”Vi fikk en park i fanget.” Slik oppfattet kunsteren Viel Bjerkeset Andersen det, da hun i 2004 gikk løs på den store utendørs utsmykkingsoppgaven i Lademoparken sammen med sin kollega Are Røysamb. Dette var en gammel og velbrukt park, et viktig element i bydelen Lademoen som så bevisst ble bygd opp og utformet av Trondhjem kommune tidlig på 1900-tallet, med leiegårder, industrianlegg, kirke, skoler og idrettsanlegg. Parken hadde gjennomgått flere forandringer i årenes løp, med den forrige endringen ikke altfor mange år tilbake. I den nye utformingen ble Lademoparken utvidet i et samarbeid mellom kunstnere, landskapsarkitekt Brit S. Johnsen fra Asplan Viak AS, anleggsgartnere og andre tekniske fagfolk. Kunstnerne ville bevare parkens gamle sjel, samtidig som både landskap og lys ble forandret. Endringene i lysforholdene skjedde på ulike måter. Parken ble gjort blitt åpnere, slik at mer lys slipper inn. Den virker ikke overgrodd og forvokst slik gamle parker har lett for å bli. Her er likevel tilfluktssteder med god skjerming både fra sol, vind og trafikken som stryker forbi. Et av disse stedene er en skrå, oppbygd gressplen, der et av de gamle trærne danner et tak. Et annet løvheng er Syrinportalen ved Anders Buen-monumentet, mens Bjørneplassen er en tredje fredelig plett, dit Karl Johan Flaathes bjørneskulptur er flyttet fra bassenget. En vesentlig lysendring i Lademoparken har kommet med parkens nye kunstige belysning, basert på indirekte, reflektert lys, etter idé og utforming av de to kunstnerne. I dette tilfellet har verken kunstnere eller øvrige planleggere glemt at en park skal ha sin nytte og funksjon også i de mørke timene av døgnet og i årets minst solrike faser. Da er parken ikke i særlig grad noe oppholdssted, men et område for folk i bevegelse langs tilrettelagte stier, med kunstnernes ”Lovers’ Lane” som den sentrale.

 

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.