Kunst - Lagmann Lindboes gravmæle

Kunstner: Gustav Vigeland 1902.

Jacob A. Lindboe (1843–1902) var overrettssakfører i Trondheim. En tid satt han som representant for Venstre på Stortinget og ble senere lagmann. Gustav Vigeland var tilknyttet Domkirken mellom 1897 og 1902 og modellerte gesimsfigurer, vannspyere og bibelske personer til korbuen. Etter hvert ble han imidlertid mer og mer kritisk til det å skape kunst i en annen tids stilart. Han hadde også fått i oppdrag å lage utkast til en fontene på Ilevollen, et prosjekt det ikke ble noe av. Derimot utførte han på bestilling et gravmonument til lagmann Lindboe, utformet som en fontene og i en stil vi vanligvis forbinder med kunstneren. Fem nakne menn omkranser en pokallignende steinurne. Denne urnen er det eneste arbeidet av Vigeland utendørs i Trondheim. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum har en replikk av urnen.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.