Kunst - Leiv Eriksson

Kunstner: August Werner 1997.

I forbindelse med Verdensutstillingen i Seattle i 1962 reiste norskamerikanere et monument over Leiv Eirikson, en fem meter høy statue laget av norskamerikaneren og multikunstneren August Hansen Werner. En mindre utgave av denne ble gitt til Trondheim i forbindelse med byjubileet i 1997. Leiv Eiriksson brukes her som symbol på den første utvandrer til Amerika. Skulpturen kalles derfor også Utvandrermonumentet. Bidragsyterne eller deres forfedre har navnene sine inngravert på plaketter ved skulpturen. En kopi av statuen står også i Brattalid på Grønland, og i tillegg skal det reises en i L’Anse aux Meadows i Canada.

Werner, som emigrerte fra Bergen i 1917, gjorde karriere i USA som professor i musikk, operasanger, skuespillforfatter og fotograf. Samtidig var han meget produktiv som maler og billedhugger.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.