Kunst - Mannen fra utskjæret

Kunstner: Sivert Donali (1983).

Når vi kommer fra sentrum mot Ilaparken, blir vi møtt av denne ruvende bronseskulpturen som fremstiller Sverre Sigurdsson (1150–1202). Tanken om et monument over kong Sverre hadde lenge vært levende i byen, men først da kjøpmann Leif Inderberg stilte de nødvendige midler til disposisjon, ble det fart i saken. Sivert Donali vant konkurransen i 1969 med utkastet Mannen fra utskjæret. Statuen ble først avduket i 1983 etter at Ilaparken var totalrestaurert. Donali, som er fra Oppdal, arbeidet ved Domkirkens restaureringsarbeider fra 1957 og har laget fire av figurene til vestfronten, i tillegg til en rekke mindre arbeider. To grupper med dyrefigurer, Sjøløver og De tre gratier (traner) fra 1960, står nå i Sentralbadet, men skal etter planen flyttes til det nye Trondheim Pirbad.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.