Kunst - Mercur

Kunstner: muligens Carl W. Wollenhaupt. Omkring 1900/ kopi 2000.

Den opprinnelige Mercurstatuen som ble laget av støpt betong rundt et jernskjelett ble satt opp her i nisjen på den gamle Børs- og telegrafbygningen mellom 1896 og 1902. Statuen er nå restaurert og plassert inne i Mercursenteret. Ifølge tradisjonen er det Carl W. Wollenhaupt, steinhugger ved Domkirken, som er kunstneren, men det finnes ikke sikkert belegg for at han har laget den. Om han ikke selv utførte oppdraget, kan han ha formidlet kjøp fra Tyskland. På 1970–tallet ble statuen på grunn av rustskader i armeringen tatt ned og lagret i Domkirkens steinsamling. Nå er den gjenfødt i kleberstein og gjeninnsatt i nisjen mot Kongens gate. Erling Refseth ved Nidarosdomens restaureringsarbeider har hugd kopien. Merkur var i romersk mytologi gudenes sendebud og handelens beskytter. Skulpturen passer således godt til bygningen som nå er et kjøpesenter. 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.