Kunst - Metamorfose

Kunstner: Skule Waksvik (1969). Bekostet av: Statens næringsmiddeltekniske høyskole. 

Skule Waksvik er mest kjent for sine dyreskulpturer, men på 1960-tallet eksperimenterte han tidvis med et mer modernistisk uttrykk. Han laget byens to første abstrakte utendørsskulpturer. Allerede på separatutstillingen i Kunstnerforbundet i 1961 stilte han ut småfigurer som var sveiset sammen (assemblage). Disse montasjene kan betraktes som et forstudium til monumentalskulpturene Metamorfose og Fugl Føniks (1970). Den sistnevnte sto ved Nobø Fabrikker på Lade, men etter nedleggelsen av fabrikken i 1992 ble området regulert til boligformål og skulpturen flyttet til Bærum.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.