Kunst - Minnesmerke for Jørgen Bjelke

Kunstner: Arkitekt Wilhelm Swensen / Oscar Lynum 1958.

Jørgen Bjelke (1621–96) var offiser og øverstkommanderende nordafjells da de norske styrker lyktes med å gjenerobre Trondhjems len fra Sverige i 1658. Monumentet ble avduket på -årsdagen for de norske troppers inntog i Trondheim den 11. desember 1658. Arkitekt Wilhelm Swensen tegnet minnesmerket etter modell av en steinpyramide som Jørgens bror, Ove Bjelke, lot reise på Austrått i 1658. Portrettmedaljongen i bronse er videre laget av Oscar Lynum. Han var en av de betydeligste treskjærere i den gamle håndverkstradisjonen. Han var født i Skogn i Nord–Trøndelag og kom som 17–åring til Trondheim som lærling hos Daniel Hagerup. Senere fikk han eget treskjærerverksted i byen, hvor han blant annet utførte utsmykningoppdrag til norske kirker. Han var også en tid knyttet til restaureringsarbeidene ved Nidarosdomen, og var ansvarlig for mye av restaureringsarbeidet på Austråttborgen på Ørlandet.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.