Kunst - Minnesmerke over Klemenskirken

Kunstner: Harald Wårvik 1997. 

På vestveggen av bygningen til Norges Bank finner vi dette relieffet som skal markere at Klemenskirken lå omtrent her, ca. hundre meter lenger nord. Denne kirken var den første i Trondheim, og ble naturlig nok viet de sjøfarendes helgen, St. Klemens, som var biskop i Roma i det første århundre etter Kristus. St. Klemens er fremstilt i lavt relieff, utstyrt med hårbånd, glorie og sitt karakteristiske attributt, ankeret. Minnesmerket forestiller St. Klemens i det han overrekker kirkebygget til byen. Kirken var dessuten byens første pilegrimskirke, ettersom Olavskrinet ble plassert på alteret etter at Olav var blitt erklært hellig i 1031.

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.