Kunst - Minnesmerke over Matthias Conrad Peterson

Kunstner: Kristofer Leirdal (1997).

17. mai 1997 ble denne bautasteinen over Matthias Conrad Peterson (1761–1833) avduket, og i 1998 fikk den et portrettrelieff basert på et maleri og modellert av Kristofer Leirdal.

Matthias Conrad Peterson kom som ung mann fra Schleswig og begynte som handelsbetjent i Trondheim. Han var redaktør i Adresseavisen, kaptein i borgervæpningen og direktør i Norges Bank. Den 17. mai 1826 innstiftet han landets første borgertog. Toget gikk fra Ilaparken inn mot byen.  

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.