Kunst - Minnesmerke over Thomas Angell

Kunstnere: Arkitekt Karl Norum / Carl Ludvig Jacobsen 1895.

”Alle mine etterlatenskaper, være seg kontante penger, bergarter, jordegods, obligasjoner med videre […] skjenker jeg til de fattige” (Fra Thomas Angells testamente 1767). Thomas Angell (1692–1767), som var kjøpmann og legatstifter, døde ugift og testamenterte sin enorme formue til ulike formål. Thomas Angells stiftelser bar i de første femti årene etter hans død en vesentlig del av byens sosiale utgifter, bidro til å dekke utgifter til allmueskolene og finansierte også sosiale institusjoner, som Thomas Angells stuer, Thomas Angells Hus, Kalvskinnet sykehus og Katedralskolens nye hovedbygning. Minnesmerket er plassert rett overfor Thomas Angells Hus i Bispegata. Det er utformet som en obelisk i stein med en innfelt kopi av Hans Michelsens portrettbyste fra 1845, utført av Carl Ludvig Jacobsen. Originalen befinner seg i Katedralskolens festsal. Monumentet er tegnet av arkitekt Karl Norum. På støttens bakside står det: ”Trondhjems By reiste sin Velgjører dette Minde”.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.