Kunst - Mjuke linjer

Kunstner: Kristian Kvakland (1981).

Vel åtte meter over bakken rager denne abstrakte skulpturen av polert stål. Kunstneren har kalt skulpturen Mjuke linjer som et uttrykk for teknikkens møte med naturelementene. Arbeidene hans kjennetegnes av en rendyrket, sterkt forenklet form. Originaliteten ligger i samspillet mellom det ekspressive innholdet og de monumentale, ofte sterkt overdrevne formene. Kunstneren har ofte samfunnsaktuelle problemstillinger som utgangspunkt, gjerne med en humoristisk vinkling.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.