Kunst - Mosaikk

Mosaikk 1970.Kunstner: Roar Wold.

Roar Wolds relieff på veggen til Gjensidige-gården på Torvet er en mosaikk av ulike typer norsk skifer med innslag av italiensk og kinesisk marmor. Wolds tidligste abstrakte malerier ga assosiasjoner til geologien, og hadde titler som skifer, terra og lignende. I dette arbeidet bryter Wold opp de enkelte formelementene i mindre fasetter, der vertikale, hvite felt står i kontrast mot en grå bakgrunn. Forsiktig bruk av gult og grønt danner visuelle spenningsfelt i det hvite. Sammen med Lars Tiller er Wold en av Trondheims fremste eksponenter for fremveksten av et abstrakt maleri med fokus på formale problemstillinger. Fra 1961 var han med i Gruppe 5 som besto av kunstnere med tilknytning til institutt for form og farge, NTH. Han var også lærer ved Kunstakademiet i Trondheim gjennom mange år.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.