Kunst på Åsvang skole

Kunstnere: Annika Borg: ‘Spille-rom’; Espen Gangvik: ‘Ascending, Descending, Transcending’ 2004/2005. Kunstnerisk konsulent: Torhild Aukan. 

Espen Gangviks bidrag til utsmykkingen ved Åsvang skole er en utvendig stålskulptur på vegg, godt synlig både fra skolegården og fra veien forbi skolen. Som vanlig fra Gangviks side er skulpturen en geometrisk konstruksjon, og den kan med sine rette vinkler minne om en trapp. Tittelen ”Ascending, Descending, Transcending” støtter opp om dette inntrykket, men i tillegg til en fysisk bevegelse antyder den også en åndelig utvikling. Skulpturen består av to tilnærmet like elementer, er malt blå og festet med en liten klaring til veggen, slik at det oppstår en skyggevirkning som forsterker det tredimensjonale inntrykket. Innvendig har Annika Borg tatt i bruk en vegg til bildeinstallasjonen ”Spille-rom”, der bildenes sirkelrunde og kvadratiske form og enkle uttrykk gir assosiasjoner både til kuler og terninger, dvs. fysiske gjenstander knyttet til spill.

Velstandsgris

Kunstner: Øyvind Åstein (1981).

Skulpturen, som ble laget til Åsvang skoles hundreårsjubileum, står på "Grishaugen" like bak skolen. Åsteins stil er renskårne figurer uten unødvendige detaljer. Gjennom årene har han arbeidet mye med dyremotiv, gjerne dyr som ikke så ofte blir avbildet i kunsten. Skulpturene hans er ofte samfunnskritiske og satiriske. Denne har en tittel som henspiller på samfunnets overforbruk av ressurser.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.