Kunst på Charlottenlund ungdomsskole

Kunstnere: Bjørn Bjarre: ‘I’ll Do Anything For You’; Hermann Isaksen: U.T.; Bo Krister Wallström & Øivin Horvei: ‘Masterflis’ 2005. Kunstneriske konsulenter: Pia Skog & Per Henrik Svalastog. 

Bjørn Bjarres humoristiske stensilgraffiti ”I’ll Do Anything For You” blir raskt lagt merke til av elevene og de øvrige brukerne av Charlottenlund ungdomsskole. Streken er enkel og uttrykket klart og tydelig hos denne kunstneren, som gjennom flere år har markert seg med sin humor og surrealisme i både tegninger og skulptur. I dette oppdraget har Bjarres kunst i tillegg kommet skolen praktisk til nytte på en uvanlig måte. Delprosjektet ”I love/ hate school” omfatter 250 kaffekrus med denne påskriften, samt en illustrasjon av et hjerte og et dødningehode i original kombinasjon. Hermann Isaksen har gjennom mange år vært en konsekvent tradisjonsbærer innen metallgrafikk i Trondheim, både ved grafikkavdelingen på Kunstakademiet og som skapende kunstner. På Charlottenlund står han bak et stort grafisk arbeid på en vegg i kantina. Verket består av fem trykk i et betydelig høydeformat satt sammen i en rytmisk serie. Isaksen har i tillegg et lignende, tredelt trykk i en annen del av fellesarealet. Bo Krister Wallström og Øivin Horvei bringer glade farger inn i denne skoleutsmykkingen med et felles arbeid i flis i to av elevbasene, samt replikker i tilhørende våtrom. De to hovedarbeidene er mosaikker på 2 x 6 meter, med totalt 12 000 keramikkfliser i ulike størrelser. Mosaikkene danner abstraherte figurasjoner med stor variasjon i fargetema og valører og framstår som en uttrykksmessig blanding mellom graffiti og tradisjonell mosaikk.

Charlotte

Kunstner: Nelly Hansen (1965).

Skulpturen har fått navn etter Charlotte Voigt, datter av skipsbyggmester Michael Voigt. Han anla et skipsverft og var fra 1858 bosatt på eiendommen, som fikk navn etter datteren som døde i ung alder. Skulpturen har tross sin enkelhet en viss monumentalitet. Nelly Hansen var trofast mot de klassiske forbildene og holdt på en naturalistisk stil. I hennes arbeider står skildringer av kvinner og barn sentralt, men hun har også utført en del dyreskulpturer. Hun er født i Trondheim og begynte sin kunstneriske utdannelse her, men fortsatte siden i Paris og Oslo. 

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.