Kunst på Hårstad skole

Kunstner: Yngve Zakarias 2006. Kunstnerisk konsulent: Jostein Kirkerud. 

Yngve Zakarias har som grafiker gjort seg bemerket med sine direkte avtrykk fra naturen. Først og fremst er det treets natur, snittflatens mønstre og årringene han har overført til papiret. Med utgangspunkt i trestrukturen i ballveggen utviklet han prosjektet i tett dialog med skolen. Første ledd i realiseringen var å ta fotoopptak av materialet på ballveggen og siden bearbeide fotoene til en 3D-modell etter en metode som kunstneren har utviklet tidligere. Billedstrukturen som ble utviklet på data ble etter hvert realisert i fysisk form på stedet i dialog med elevene og de ansatte på skolen. I et nytt materiale og i en ny sammenheng har han på denne måten skapt illusjoner av landskap, himmel og rom, lengde og dybde i flaten. Det direkte avtrykk – naturens eget rå og direkte uttrykk – er i utsmykkingen på Hårstad skole ført videre. Formmessig er det her mye som minner om kunstnerens grafiske bilder, men formatet er veldig stort, og materialet er ikke lenger papir, men en hel utendørs husvegg.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.