Kunst på Havsteinekra helse- og velferdssenter

Kunstnere: Philipp Dommen: ‘Havsteiner’; Erika Hauffen: ‘Grønningen, du som vi alltid lengter tilbake til’; Sissel Stangenes 2007/2009. Kunstnerisk konsulent: Anne-Tove Huse.

Med tre store granittskulpturer har Philipp Dommen brakt et bokstavelig talt vektig kunstverk inn i nærmiljøet. Steinskulpturene er plassert i et grøntareal utenfor hovedinngangen på institusjonen og like ved en offentlig gangvei på sørsiden av bygningen. Den gråhvite granitten lyser og blinker i sola, og et variert mønster av skyggebilder dannes i den ru overflaten, som har spor etter arbeid med borejern og vinkelsliper. På kortere avstand oppdages et nytt materiale på toppen av de tre skulpturene. Elementer av pleksiglass er tilpasset og føyd inn i det ”landskap” av stein som kunstneren har skapt på denne øvre flaten. På den laveste steinen ser vi som i et fugleperspektiv ned på et opprevet fjellandskap, der glasset ligger som en iskappe over noen av fjellryggene. På de to andre skulpturene kan toppflaten minne om vann, bølger og hav. Glasset forsterker den bølgende bevegelsen i den hogde og slipte steinen; det ligger som skumtopper på bølgene, som blåser opp i anselige høyder i den største skulpturen med den mest opprørte og urolige flaten. Men ennå er dette bare dagsiden av Philipp Dommens skulpturverk. I mørket lyser de tre steinobjektene opp blir enda mer markante. Nå utgjør de mange glasselementene hvitglødende armaturer og danner nye synsinntrykk, dels uavhengig av steinen, dels i et nytt, skyggefullt samspill. I inngangen til sykehjemmet har Erika Hauffen skapt en særpreget overgang mellom ute- og innerom med fargede glassruter som danner et helhetlig bilde, og innenfor har Sissel Stangenes bidratt med et stort trerelieff på en korridorvegg, der motivet kan ses som et bilde på blomstenes liv fra vårens svulmende knopper til høstens bristeferdige frøkapsler. Stangenes har dessuten forsynt en del av veggene med grafikk.

 

 

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.