Kunst på Laugsand helse- og velferdssenter

Artist: Harald Samuelsen (1929–1981). Bekostet av: Apoteker Aasmund Laugsand.

Statuen sto opprinnelig i en nisje i veggen på hjørnet av det tidligere Ladejarlen apotek i Innherredsveien. Da apoteket i 1981 fikk nye lokaler på Valentinlyst, ble statuen flyttet dit. I 2012 ble statuen flyttet til Laugsand helse- og velferdssenter, hvor den ble plassert i hagen.
Harald Samuelsen var fra 1912 ansatt som billedhugger ved Domkirken. Fra 1919 var han også lærer i modellering ved NTH.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.