Kunst på Museumsplassen

Kunstnere: Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson. Tittel: «Reflexions», 2010. Kunstkonsulent: Leiken Vik.

De to svenske kunstnerne Mats Olofgörs og Torbjörn Johansson vant en lukket konkurranse om dette monumentet til 250-årsjubileet for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i 2010. «Reflexions» minner om et tempel fra antikken og har utover sin klassiske form også lånt sin funksjon fra gresk og romersk tradisjon. Kunstverket i parken er med sine benker innenfor søylene ment å være et rom for tanker, refleksjon og samtale. Mens formen er tuftet på eldgammel arkitektonisk, religiøs, vitenskapelig og intellektuell tradisjon, er utførelsen av «Reflexions» i høy grad moderne. Her er speilblankt stål, ikke marmor tatt i bruk som byggemateriale. På denne måten representerer kunstverket et spenn i tid og antyder lange linjer i den vitenskapelige historien som DKNVS og dagens universitet er en del av, med klare referanser til 1700-tallets opplysningstid.

I fysisk forstand speiler «Reflexions» trær, busker, himmel og bygninger i omgivelsene og blir en integrert del av parken og det nærliggende lærde miljø. «Reflexions» lyssettes på kvelds- og nattetid med farger som er bestemt av værdata som i 1762 ble registrert og utarbeidet av byens «tusenkunstner» Johan Daniel Berlin. I den monumentale skulpturen registreres til enhver tid temperaturen i luften, som sammenlignes med det Berlin målte på samme dato i 1762. Differansen mellom disse målingene gir så koden til bestemmelse av fargebelysningen når det mørkner mot kveld og natt. Rød viser at temperaturen er høyere enn på tilsvarende tid i 1762, blå betyr lavere temperatur, mens hvitt lys angir samme temperatur i fortid og nåtid.

Gjennom den åpne takringen er det mulig å observere himmelen, skyene og stjernene uten å bli blendet av lysene. Assosiasjonen til Pantheon i Roma er her nærliggende. På avstand framstår monumentet etter mørkets frambrudd som en lykt i parken og byr seg fram som et møtested.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.