Kunst på Strindheim skole

Kunstnere: Annika Borg: ‘Underfundig grønn (forgreninger)’; Erik Joung: ‘Passasje’; Anne Kvam: ‘Spiral’; Børre Larsen: ’Gaffelg’; Erlend Leirdal: U.T.; mfl. 2004/2005. Kunstnerisk konsulent: Beret Aksnes. 

Børre Larsens velkjente skulpturelle humor fornekter seg ikke på Strindheim skole. ”Gaffelg” er, som navnet antyder, en kombinasjon av en gaffel og en elg. En håpefull gulspurv titter inn gjennom hullet i en ringperm og spør om bokfinken er hjemme, mens et fly har kilt seg inn som en høyst ubuden gjest i et fuglebur. Larsen har plassert skulpturene utilgjengelig for berøring, men her er det nok å bare se – og more seg. Anne Kvams tekstile utsmykking henger også godt utenfor rekkevidde. En fargerik spiral av stoff er luftig hengt opp i et høyt trapperom. Annika Borgs veggarbeid ”Underfundig grønn” er innen fysisk rekkevidde, men gir også tanken noe å arbeide med. Små og store bildeflater er satt sammen til en tilnærmet korsformet installasjon. Erik Joungs bildeformater er gjennomført små, men utsmykkingen er likevel godt synlig på den høye veggen i trappeløpet ved gymsalen. Bildene er metallplater med figurer og finnes i spredt orden høyt og lavt på den hvite veggen, slik at de i tillegg fungerer som en helhetlig komposisjon. To trefat av Erlend Leirdal ble kjøpt inn etter at skolen sto ferdig og er montert på vegg.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.