Kunst på Sverresborg skole

Kunstnere: Torbjørn Skårild: ‘Halv tolv’; Sandra Norrbin: ‘Moving thoughts’; Annika Borg & Per Formo: ‘Det Sverresformoborgske univers’ 2007/2008. Kunstneriske konsulenter: Leiken Vik & Siri Austeen. 

Den tradisjonelle skolegårdsklokka har fått konkurranse av Torbjørn Skårilds originale urskiver på Sverresborg ungdomsskole. Mens den gamle klokka var absolutt autoritativ når det gjelder riktig tid, greier ikke Skårilds fire klokker helt å bli enig om sekunder og minutter. Spesielt i storefri viser viserne ekstra tegn til uenighet. Nå som før er det ikke alltid like lett å være presis når en ny skoledag eller en ny time venter.
Noen romslig omtrentlighet finnes derimot ikke i Annika Borg og Per Formos felles utsmykking inne i lokalene. Med geometrisk presisjon har de konstruert en matrise, et intrikat rutenett, og skapt ulike kunstverk ut ifra dette. Utgangspunktet for matrisen har vært en enkel sirkel, oppdelt i 30 graders sektorer. Deretter er det trukket linjer mellom ulike punkter i sirkelen, slik at det har oppstått et tett mønster av linjer, vinkler og mellom- rom/flater. Dette har de kalt et ”parallelt univers”, som kan fungere som en kunstneriskpedagogisk modell for vårt vanlige univers, med en ordnet og tydelig struktur. I tillegg omfatter utsmykkingen skrift hentet fra gamle leseplansjer kombinert med ”egenproduserte” ord. Hensikten med det siste har vært å underliggjøre ordene – å oppløse den tillærte forestillingen om språket som et nøytralt medium for tanken. Generelt refererer utsmykkingen til vitenskapelig praksis med en stadig leting etter orden, sammenheng og struktur. Kunstnerne har tatt i bruk fem ulike steder i lokalene, med et maleri på fondveggen foran sceneåpningen i aulaen som visuelt tyngdepunkt. Det fargerike maleriet er kalt ”Det Sverresformoborgske univers’ Parasolsystem” og har med sine geometriske former referanser til astronomi, science fiction, dataspill og fargelære. På en vegg ved kantina henger ”Mappamundi”, et ”verdenskart”. Sirkelen er her blitt en rød klode, tett oppdelt av grenselinjer, i et blått univers. Tredje og fjerde del av utsmykkingen, kunstuniversets ”Glossarium” og ”Samlinger” finnes, naturlig nok, i biblioteket og består hhv. av spalter av ord på en bakgrunn av det geometriske linjenettet og 12 bøker à 12 sider med kunstnernes eget ”forskningsmateriale” fra utsmykkingen. Femte og siste del av det ”formoborgske” univers er kalt ”Genarium” og består av 52 fargesterke figurer på en korridorvegg bak biblioteket. Hver figur er hentet ut fra det omtalte linjenettet, som ligger foliert som bakgrunn på veggen.
Et enklere uttrykk preger Sandra Norrbins arbeid, som er utført direkte på vegg over tre etasjehøyder i trapperommet ved inngang C. Utsmykkingen består av en malt fiolett linje som beveger seg i høyden med horisontale buktninger underveis.

 

 

Ved kilden

Kunstner: Karl Johan Flaathe (1963). Bekostet av kunstneren og Trondheim kommune.

Denne skulpturen går også under navnene Refleksjon og Knelende gutt. Kunstneren ga den til skolen der han selv var formingslærer. Skulpturen skulle egentlig inngå i et større prosjekt sammen med Piken med krukken, som nå står ved Lade rehabiliteringssenter.

Flaathe var født i Trondheim. Han var ansatt som steinhugger ved Nidaros domkirkes restaureringsarbeider fra 1945 til 1960. Skulpturene hans har ofte en stram ytre form, som kan gi dem en viss innadvendt karakter, men nesten umerkelige planforskyvninger og forsiktige variasjoner i overflaten gir liv til arbeidene. Flaathe la ned et stort arbeid for Trøndelag Bildende Kunstnere, og var også med på å starte Kunstskolen i Trondheim, hvor han underviste fra 1950 til 1975. Flaathe var åpen for nye impulser og laget selv en rekke installasjonspregede skulpturer, svært forskjellig fra tidligere arbeider. 

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.