Kunst - Peter Egges plass

Bård Breivik, 1995 

Utsmykningen av Peter Egges plass kom i stand som et samarbeid mellom billedhuggeren Bård Breivik, Norges Bank og Trondheim kommune. Utsmykningen er utført i svensk og norsk granitt i sort, rødt og grått, samt skiferheller. Ved adkomsten fra hver ende av Schjoldagerveita står steinfigurene Nonnen og Munken. Inne på plassen finner vi Nålen og vannskulpturen No 1 samt store sitteblokker i skifer. Der Krambugata krysser Dronningens gate står skulpturene Vrid trekant og Sørge plate. Gjerdet rundt plassen er utført i råhugde blokker i lys størengranitt. Det ble lagt vekt på å utforme plassen som en bruksplass og en møteplass. I 1970-årene var billedhuggeren Bård Breivik opptatt av ”conceptual art” der den kunstneriske idé var viktigere enn det endelige produktet. Han prøvde ut forskjellige materialer og prosesser. Senere arbeider kan karakteriseres som objektkunst der de forskjelligste materialer omskapes til objekt som kan minne om bruksgjenstander. I de senere årene har han arbeidet mye med utforming av landskaps- og byrom

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.