Kunst - Ranheim stasjon

'Papirarbeideren'. Kunstner: Jan-Erik Beck 2008. Kunstneriske konsulenter: Erlend Leirdal & Cathinka Mehlum. 

Initiativet til dette kunstverket kom fra lokalmiljøet, men prosjektet passet inn i rammene for kommunens utsmykkingsordning og ble gjennomført som en konkurranse i kommunal regi, med to representanter fra Ranheim i juryen. Blant fem framtredende norske inviterte kunstnere ble Jan-Erik Becks forslag valgt, en stålskulptur som viser papirets bane gjennom fabrikkvalsene. Det bølgende papiret utgjør hoveddelen av skulpturen og er utført i cortenstål med et belegg av kobber. Direkte referanser til arbeiderne på Ranheim papirfabrikk er tilført kunstverket i form av en rekke personnavn på en vertikal plate i bakkant av skulpturen. Dette er ansatte ved fabrikken som er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin lange og tro tjeneste. I tillegg er det lagt inn begreper fra papirindustrien på den vertikale platen.
Plasseringen i parken ved gamle Ranheim stasjon understreker papirfabrikkens plass som det sentrale element i stedets arbeidsliv og lokalmiljø gjennom flere generasjoner. Stasjonen har etter nedleggelsen beholdt sin funksjon som midtpunkt på Ranheim, som lokaler for det populære og identitetsskapende Ranheim Bydels Museum. I tillegg ligger Ranheim kirke tvers over veien og bidrar ytterligere til at ”Papirarbeideren” blir sett og opplevd av mange. Skulpturen ble avduket av kulturminister Trond Giske sommeren 2008.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.