Kunst - Sjetnemarka bydelspark

‘Piksel, kunstig-naturlig’. Kunstner: Anette Lund 2006. Kunstnerisk konsulent: Urd Schjetne.  

Sjetnemarka bydelspark strekker seg fra Øvre Sjetnehaugan i vest til Lykkmarka i øst og begrenses av seniorboliger i nord og av Prix-butikkens parkeringsplass i sør. Parken er tegnet av landskapsarkitekt Birgit Høyland fra Rambøll og skal være en grønn lunge for alle aldersgrupper i bydelen. Elever ved Sjetne ungdomsskole var med som veiledere under arbeidet med parken. Kunsten er ment som et bindeledd mellom natur og bebyggelse og er fordelt over hele området. Anette Lunds forslag til utsmykking, ”Piksel, kunstig-naturlig”, ble valgt ut etter en lukket idékonkurranse med tre inviterte kunstnere. I Lunds kunstverk er digitalteknikkens piksler forstørret til store vertikale flater og kuber på tre steder i parken. En figur i vest er formet som en portal over stien, der åpningen har form av en tregruppe. Fra portalen ses stolper med kubiske epler på plenen bortenfor. På den runde grusplassen midt i parken er det satt opp flere store plater med lignende ”negative trær”, mens utsmykkingens siste element er lagt til parkens streetbasketbane. Her er basketmålet festet på en plate som tegner omrisset av en pikselert trekrone. Materialet er her som i det meste av kunstverket ellers rustfritt stål. Spredt i parken ligger kuber av dette materialet, med røde sider, som henspiller på områdets fortid som eplehage.

 

 

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.