Kunst ved Skjetlein vgs

Kunstner: Marko Vuokola. Tittel: «Waterfall (Sharpen)», 2013. Kunstkonsulent: Ellen Reksterberg

Den finske kunstneren Marko Vuokola har brukt et fotografi av den høye Svøufossen i Sunndalen som utgangspunkt for sitt kunstverk på fondveggen i kantina i nybygget på Skjetlein videregående skole. «Waterfall (Sharpen)» viser vannet i fossen som en stanset bevegelse, zoomet inn på av det digitale kameraet til et univers av millioner av piksler. I bearbeidelsen til ferdig kunstverk er 18 av de 39 millioner pikslene valgt ut og vist som enkeltstående bilder. De er montert samlet i et vertikalt mønster på den høye kantineveggen. Et bilde av fossen slik den ses og oppleves i landskapet, finnes på en annen vegg i samme rom.
Vuokola bor i Helsingfors, der han arbeider med foto og video i tillegg til å lage objekter som naturlig hører til hans utdannelse som billedhugger.
I tillegg til Vuokolas bilder på fondveggen har skolen kjøpt inn sju store fargefotografier av Merete Morgenstierne, de fleste på 1 x 1 meter og med motiver fra kunstnerens egen hage.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.