Kunst - Skrog

Kunstner: Jorun Kraft Mo (2000). Bekostet av: Skipsbygget A/S. 

Skulpturen er blitt et møtested for folk som besøker Solsiden ved nedre elvehavn. Her, ved tidligere Trondhjems mekaniske verksted, ble det gjennom mange år strukket kjøl og bygd opp skrog. Slik kan skulpturen stå som et minnesmerke over det som en gang var. Jorun Kraft Mo var en av tre som fikk forespørsel om å lage et utkast til utsmykning av plassen ved hovedinngangen til kjøpesenteret. I arbeidet med plassen rundt har Jorun Kraft Mo sammen med landskapsarkitekten Christine Gjermo plassert gamle maskindeler fra TMV som en spredt utsmykning langs kaikanten på sørsiden av bygningskomplekset.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.