Kunst - Solprosjekt

Kunstner: Gunnar H. Gundersen (2000). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.

Nedenfor Realfagbygget er det satt opp en skulptur, en 11 m høy søyle av stål med en glasskule på toppen. Himmelens skiftninger speiles i kulen, og Trondheim by står tilsynelatende på hodet der inne. Glasskulen, som er fylt med 500 liter teknisk sprit, fungerer også som en kjempelinse. Når solen treffer kolben, dannes et brennpunkt på en tinnplate bak kolben. Ettersom tinn har et lavt smeltepunkt, vil det etter hvert risses inn et mønster i platen. Elleve tilsvarende tinnplater er montert på en vegg inne i Realfagbygget. I tur og orden skal disse skiftes ut med platen på søylen. Etter hvert vil alle merkes av sollyset og det ytre klimaets påvirkning. Gundersens skulpturer er ikke statiske, selv om det ser slik ut ved første blikk. De arbeider langsomt - med naturkreftene som medhjelpere - og viser oss at noe som oppfattes som stillestående, faktisk er i bevegelse og langsom forandring.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.