Kunst - Stelene

Kunstner: Bente Stokke (1984). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for nye statsbygg

Ved inngangen til Direktoratet blir vi møtt av en skulpturgruppe bestående av ni steler, eller stabler, laget av skiferheller med innslag av stål og glass. Den rager nesten fem meter over bakken. Multimediakunstneren Bente Stokke vant den åpne konkurransen med sitt program: ”Utsmykningen har til hensikt å markere et sted i landskapet og gjøre dette til en romlig begivenhet i dialog med den eksisterende bebyggelse”. En veggutsmykking i skifer inne i bygget skal utgjøre en helhet sammen med Stelene ute.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.