Kunst - Studenten i den gamle stad

Kunstner: Nils Aas 1996.

Skulpturen står på en sokkel som er utformet som en stabel bøker. I valg av kvinne-mann-motivet, står skulpturen i en klassisk tradisjon. Den vakte noe diskusjon da den ble satt opp, ikke minst kvinnepolitisk. Skulpturen er basert på de klassiske grunnformene søylen og sirkelen. Som billedhugger veksler Nils Aas mellom et figurativt og et abstrakt formspråk, og han prøver ut ulike materialer, men tre er hans favorittmateriale. Hans monumentalskulpturer og portrettbyster finnes over hele landet, og ti– og tjue–kronen er hans verk. Nils Aas fikk sitt store gjennombrudd i 1972, med monumentet over kong Haakon VII på 7.juni-plassen i Oslo. Trondheim kunstmuseum har bysten av Johan Falkberget, som han debuterte med på høstutstillingen i 1964.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.