Kunst - Talerstol

Kunstner: Bjørn Melbye Gulliksen (1993). Bekostet av: Utsmykkingsfondet for offentlige bygg. 

Talerstolen ble satt opp ved universitetet på Dragvoll i forbindelse med det andre byggetrinnet. Skulpturen er plassert godt synlig på en bakketopp, og formet som et lite tempel. Søylene og figurfragmentene i stein kan gi assosiasjoner til ulike epoker i kunsthistorien, både antikken og middelalderen. Kombinert med moderne materialer og teknikker, får den et preg av å være et bevart fornminne. En smal trapp fører fra talerstolen på haugen mot plassen nedenfor. Plassen domineres av et annet av kunstnerens arbeider, en lang ”vannrenne” som forsynes med vann fra en krukke.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.