Kunst - The Seven Stones

Kunstner: Gerald W. Siler (1984). Bekostet av Utsmykkingsfondet for offentlige bygg.  

Denne abstrakte skulpturen er laget av amerikanskfødte Gerald W. Siler, som nå er bosatt på Støren. Skulpturen står i grøntarealet mellom bygningene som en del av plassutformingen. Den består  av sju steinblokker, fire lyse (størengranitt) og tre mørke (larvikitt). Kunstneren tar ofte utgangspunkt i urgamle forestillinger om steinens magiske krefter. Slik steinene er lagt opp her, kan de minne om de gigantiske steinmonumentene – megalittene – som ble reist i yngre steinalder.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.