Kunst - Til minne om frihetskampens ofre 1948

Kunstner: Kristofer Leirdal.

Skulpturen er plassert ved en fellesgrav for krigsofre. I den symbolske fremstillingen er krigens ofre representert ved sønnen på morens fang. Han er også håpet, den som skal føre slekten videre. Kristofer Leirdal hadde håndverkstradisjonen med seg fra hjemstedet Aure på Nordmøre. Han begynte som steinhugger ved Domkirken i 1941 og har senere arbeidet der som skulptør. Domkirkeskulpturene hans er preget av stor innlevelse i middelalderens formspråk, som i St. Michael, Den seirende Kristus, Billedhuggeren og Kongen. Leirdals arbeider har ofte et forenklet, realistisk formspråk i tråd med klassisistisk tradisjon. Han var lærer ved Kunstskolen 1946–52 og underviste senere i modellering ved arkitektavdelingen ved Norges tekniske høgskole.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.