Kunst - Tiller vgs

Kunstnere: Espen Gangvik: ‘Gemini’; Kjell Erik Killi Olsen 2000. Kunstnerisk konsulent: Jostein Kirkerud.

Utsmykkingen på Tiller videregående skole var Kjell Erik Killi Olsens tredje offentlige utsmykking i hjembyen Trondheim, etter Olavshallen og Statoils forskningssenter på Rotvoll. På Tiller videregående ble han valgt ut etter en lukket konkurranse og preger skolens store og luftige kantinerom med en rekke masker og hodefigurer på en over 10 meter høy vegg. Trapper og gallerier gjør det mulig å betrakte dette kunstverket fra ulike vinkler og i ulik høyde. De ti maskene er fulle av Killi Olsens særegne fabuleringer over alminnelige objekter, i dette tilfellet menneskeansiktet og dyrehodet, som på kunstnerens velkjente måte er tilføyd symboler på egenskaper og personlighet gjennom en rekke surrealistiske effekter. Maskene er laget i polyester over et skjelett av hønsenetting og sveiset jern.

Utendørs har skolen to markante skulpturer av Espen Gangvik, hhv. ved det nordvestre hjørnet av skolebygningen og på skolegården mot øst, hvor den delvis rødmalte skulpturen speiler seg i de store glassflatene i bygningen og hevder seg godt i ”konkurransen” med de store arkitektoniske formene. Med fellestittelen ”Gemini” signaliserer kunstneren et tvillingforhold mellom de slanke, 5 meter høye konstruksjonene, som har Gangviks umiskjennelige signatur både i form og materiale – spisse vinkler og hårfin balanse, i blankt og lakkert stål.

contentmap_plugin

© Kopirett - Verkene på dette nettstedet er opphavsbeskyttet materiale og er gjengitt etter samtykke fra rettighetshaver / BONO. Utover privat bruk er gjengivelse av vernede kunstverk i analog eller digital form kun tillatt med hjemmel i lov eller etter avtale med rettighetshaver / BONO. Ønsker du å bruke kunstverk - ta kontakt med BONO for enkel lisensiering av rettigheter. http://www.bono.no

Tekster til kunstverk før år 2000 er hentet fra Skulpturguiden (Tapir/Akademisk Forlag) for Trondheim av Anne Grønli i samarbeid med Grethe Britt Fredriksen. Tekster til kunstverk etter år 2000 er skrevet av Per Christiansen, og hentet fra de to bøkene Kunst ute, kunst inne, utgitt av Museumsforlaget. engelsk oversettelse: Ingvild Andersen. Fotografer, fram til år 2000: Jørn Adde. 2000-2010: Grethe B. Fredriksen, Laila Andreassen og Carl-Erik Eriksson. Fotograf 2010-2016: Grethe B. Fredriksen.